Dodatkowo.pl
Miętowa dolina
...

Twórcze warsztaty rozwijające dla dzieci

SMOKI i SMOCZKI. Kraina Twórczego Rozwoju
ul. Dominikańska 1/8, Rzeszów
Rzeszów
Tel: 664 222 4
WWW: http://www.smokiismoczki.edu.pl
E-mail:

Twórcze, edukacyjne i rozwojowe warsztaty dla dzieci 2-12 lat! SMOKI i SMOCZKI to warsztaty twórczego rozwoju dla dzieci, czyli zajęcia o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym. Inspirujemy twórcze myślenie i kreatywność zarówno u nieco rozbrykanych, jak również trochę nieśmiałych Smoków i Smoczków! Organizujemy również przyjęcia urodzinowe, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.smokiismoczki.edu.pl. Kontakt: tel. 664 222 447 e-mail: [email protected] JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA? CO DADZĄ TWOJEMU DZIECKU? MALUCH (zajęcia Przed Przedszkole 1 oraz Przed Przedszkole II) Jak wyglądają zajęcia? każde zajęcia związane są z konkretnym tematem np. łąką, gdzie mieszka stonoga Matylda, samochodem Wojtusia, czy teatrem zamieszkałym przez aktorów, lalki i cienie, spotkanie tworzy kilkanaście zróżnicowanych zabaw (muzycznych, plastycznych, ruchowych, myślowych i innych), których czas i forma dostosowane są do możliwości dziecka (np. umiejętności skupienia uwagi, czy zdolności ruchowych), czas poszczególnych zabaw jest stopniowo wydłużany, tak aby budować zdolność koncentracji uwagi u dzieci, rodzice/ opiekunowie mogą brać udział w zajęciach, początkowo uczestnicząc wraz z dzieckiem w zabawach, a następnie stopniowo zachęcając je do samodzielnego uczestnictwa, zapewniamy również czas, kiedy dzieci mogą swobodnie wrócić do preferowanych zabaw i spontanicznie nawiązywać kontakt z rówieśnikami Jak dziecko rozwija się poprzez zajęcia? Dziecko usamodzielniania się Nabiera pewności siebie i poczucia sprawczości poprzez realizowanie własnych pomysłów w zabawie Uczy się reguł i zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej, oswaja się z rzeczywistością przedszkolną Poznaje świat wszystkimi zmysłami, buduje bogatą sieć skojarzeń w momencie, kiedy jego potencjał intelektualny rozwija się najszybciej i najbardziej spontanicznie, Staje się bardziej spostrzegawcze i ciekawe świata, Ćwiczy sprawność manualną i ruchową, Uczy się rozumieć emocje własne i innych, Otwiera się na nowe sytuacje, ośmiela się PRZEDSZKOLAK (zajęcia Kreatywne psoty) Jak wyglądają zajęcia? każde zajęcia związane są z atrakcyjnym tematem np. podróż Kapciolotem, odwiedziny we wiosce Krasnoludków, wizyta w Krainie Olbrzymów, czy wyprawa poszukiwawcza zaginionych literek Abecadła, spotkanie tworzy ok. 10 zróżnicowanych zabaw (myślowych, muzycznych, plastycznych, ruchowych i innych), których czas i forma dostosowane są do możliwości dziecka, czas poszczególnych zabaw jest stopniowo wydłużany, tak aby budować zdolność koncentracji uwagi u dzieci, dzieci samodzielnie uczestniczą w zajęciach, korzystamy z wielu form ekspresji: pokazujemy ciałem, malujemy, tworzymy sytuacje „na niby”, wcielamy się w role, budujemy, konstruujemy, wykorzystujemy w sposób niekonwencjonalny przedmioty powszechnego użytku, trenujemy intelekt: kategoryzowanie (miękkie – twarde, głębokie – płytkie, duże – małe…), klasyfikowanie (małe, średnie, duże, wyższe, grubsze…), rozpoznawanie (kolorów, kształtów…), orientację w przestrzeni i własnym ciele, wykonujemy proste eksperymenty, wprowadzamy zabawy logiczne, zagadki, pozwalające na budowanie skojarzeń i ćwiczenie pamięci, Jak dziecko rozwija się poprzez zajęcia? Zna swoje możliwości i zdolności (buduje samowiedzę), Rozwija zdolności zmysłowe (opisujemy przedmioty poprzez dotyk, szukamy zaginionych obiektów wykorzystując słuch, rozpoznajemy węchem – tak aby stymulować wszystkie zmysły, nie tylko dominujący zmysł wzroku), Potrafi komunikować swoje potrzeby i współpracować z innymi, Jest oswojone z sytuacją, że dany problem, pytanie, może mieć wiele rozwiązań, Umie tworzyć proste plany działania, Dziecko wie nie tylko „co”, ale również „jak” i „dlaczego”, bo na zajęciach doświadcza, eksperymentuje i samodzielnie buduje swoją wiedzę, Ma lepszą pamięć i zdolność koncentracji uwagi, Dostrzega złożoność świata, staje się bardziej dociekliwe i otwarte na nowe doświadczenia, Osiąga płynność myślenia, UCZEŃ (zajęcia: Poszukwiacze twórczych inspiracji, Laboratorium twórczych pomysłów) Jak wyglądają zajęcia? Każde zajęcia związane są z odrębnym tematem – podróżą na Nieistniejącą Planetę , odwiedzinami zupełnie abstrakcyjnej Guzikarni, czy przeniesieniem się do atrakcyjnych zakątków naszego globu lub odkryciem – zupełnie przypadkiem – interesujących praw fizyki (wyważenie pomiędzy nauką, zabawą i przygodą powoduje, że dzieci chętnie i łatwo uczą się przydatnych wiadomości, a przede wszystkim umiejętności). Konstruujemy machiny: latające, pływające i te do produkcji guzików, gramy w gry słowno – logiczne, rozszyfrowujemy dziwne mapy, eksperymentujemy ze smakami, substancjami i słowami, tańczymy dziwne tańce tubylców, rzeźbimy w mydle, tworzymy muzykę na samodzielnie skonstruowanych instrumentach, ulepszamy rzeczywistość, Dzieci maja możliwość doświadczenia siebie w różnych rolach: króla, fotografa, podróżnika, budowniczego, astrofizyka, poety… Jak dziecko rozwija się poprzez zajęcia? Lubi wyzwania, chętnie myśli, zastanawia się, docieka rozwiązania, Potrafią przenieść umiejętności zdobyte w zabawie (związane z myśleniem) do sytuacji dnia codziennego, Rozpoznaje własne emocje, potrafi sobie radzić z kontrolą emocji negatywnych, Tworzy kilka hipotez w odniesieniu do sytuacji problemowej, jest śmiałe, ma dystans do swoich pomysłów, ale potrafi ich bronić, Wie dlaczego należy przestrzegać reguł i zasad, samodzielnie je wprowadza dla lepszej współpracy z rówieśnikami, Potrafi prezentować siebie i własne pomysły, Jest zaradne i odpowiedzialne, Umie współpracować, ale też zarządzać. Potrafi stworzyć strategię działania i zaplanować w jaki sposób zostanie zrealizowana w rzeczywistości, Dziecko poszerza swoją wiedzę (wiadomości i umiejętności) ucząc się przez działanie, Nabywa umiejętności efektywnego uczenia się stosuje techniki wspomagające lepsze zapamiętywanie

Realizacja: GreenFly Agencja Reklamowa